Trubači Milana Petrovića Udahni Duboko

Trubači Milana Petrovića – „Balcanica Beograda“

Trubači Kalašnjikov

Trubači

Trubači ceri moja ali

Trubači Vlaška šetnja

Takmičenje finala za Guču

Trubački orkestar Milana Petrovića – „Balcanica“

Trubači Milana Petrovića – „Maruška“

Trubački orkestar Milana Petrovića – „Cepaj brale“

Trubači Milana Petrovića – „Milanov čoček“

Trubački orkestar Milana Petrovića – „Čoček ‘ajde za mnom“

Trubači Milana Petrovića – „Lukin čoček“

Preporučite nas svojim prijateljima. Hvala!